1999-2001: Ειδίκευση στη  Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στην ειδικότητα της  Παθολογίας προς ειδίκευση στη Καρδιολογία 


2003-2007:Ειδίκευση στην Καρδιολογία. Α Καρδιολογική Κλινική, Πανεπιστημίου Αθηνών, ΙπποκράτειοΓενικό Νοσοκομείο Αθηνών


Μάρτιος 2007 – Σεπτέμβριος 2007 Research Fellow στην Καρδιολογική Κλινική του Emory University Atlanta ΗΠΑ


Φεβρουάριος 2008 : Ειδικότητα Καρδιολογίας


Μάρτιος 2004 : Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών


Αυγουστος2008– Ιανουάριος 2011 :  Επικουρικός Eπιμελητής  Α΄ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών


Ιανουάριος 2011-σήμερα :Επιμελητής Α,  Α΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών


 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Πειραματική και κλινική μελέτη επικεκαλυμμένων stents .


Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια και συσκευές σύγκλεισης τουωτίου του αριστερού κόλπου σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή


Κλινική μελέτη νέων stent ή τεχνικών για την αντιμετώπιση σύμπλοκων βλαβών όπως διχασμών αγγείων, νόσοστελέχους, μικρών αγγείων και επαναστένωσης.


Υπερηχογραφική ενδαγγειακή μελέτη της αθηρωματικής πλάκας επί ασθενών με στεφανιαία νόσο.


Πειραματική και κλινική μελέτη της ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας με ανάπτυξη μεθόδου μέτρησης της θερμοκρασίας αυτής.

 

Κλινική μελέτη του ευάλωτου ασθενούς με τη μέτρηση της θερμοκρασίας του αίματος στο στεφανιαίο κόλπο.


Πειραματική και κλινική μελέτη ευάλωτης αθηρωματικής πλάκας με οπτική συνεκτική τομογραφία.


Ανάπτυξη με πειραματική και κλινική εφαρμογή νέων stent για τη σταθεροποίηση της ευάλωτηςαθηρωματικής πλάκας μέσω αναστολής της νεοαγγείωσης.


Ανάπτυξη και πειραματική εφαρμογή ακτινομετρίας μικροκυμάτων για την αναίμακτη μέτρησητης θερμοκρασίας των αθηρωματικών πλακών.


 Κλινικήμελέτη για την επίπτωση φαρμάκων που αναστέλλουν τη νεοαγγειογέννεση στακαρδιαγγειακά συμβάματα.


Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με διαδερμική αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας


         ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1.      Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Υποτροφία εσωτερικού 2001
2.      Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία: Υποτροφία “Μ. Γραβάνης” για μετεκπάιδευση στην Καρδιολογική Κλινική του Emory University Atlanta ΗΠΑ 2007


 
         ΜΕΛΟΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
 
1)     Μέλος στην Ελληνική Εταιρία Λιπιδιολογίας
2)     Μέλος ΕλληνικήςΚαρδιολογικής Εταιρείας
3)     Μέλος στην ομάδα εργασίας Πειραματικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
4)     Μέλος ομάδαςεργασίας Επεμβατικής καρδιολογίας (Εκλεγμένο μέλλος Πυρήνα      2012-σήμερα)
5)     Μέλος ομάδαςεργασίας βαλβιδοπαθειών
6)     Fellow of European Society of Cardiology (FESC)
7)     Member of European Association of Percutaneous Cardiovascular Intervention (EAPCI)

8. Fellow of the American college of Cardiology


 


Εργασία

Ιπποκράτειο Γ.Ν.Α.


Βασιλίσσης Σοφίας 114

115 27, Αθήνα

Τηλ: 213 208.8000